66 bài hát Hard Rock hay nhất thế kỷ 21

 66 bài hát Hard Rock hay nhất thế kỷ 21
Loudwire

Sự kết thúc của grunge, sự xuất hiện của nu metal và pop punk và Y2K đã đến với chúng tôi. Có vẻ như ngày hôm qua Thế kỷ 21 đã bắt đầu, nhưng chúng ta đang ở đây với những bài hát hard rock tuyệt vời có giá trị gần hai thập kỷ.

Trong danh sách này, chúng ta sẽ điểm qua 66 bài hát đã để lại dấu ấn khó phai mờ trong thế kỷ cho đến nay. Theo nhiều cách, năm 2000 đánh dấu một chút tái sinh trong thế giới nhạc rock, khởi đầu cho sự nghiệp của những nghệ sĩ như Linkin Park , Một vòng tròn hoàn hảo , 3 cửa xuống , Bị làm phiền và Papa Roach , và mọi thứ chỉ phát triển từ đó.

Ban nhạc chẳng hạn như Tàng long đỉnh , Fall Out Boy , Tình cảm Hóa học của tôi , Five Finger Death Punch , Paramore và nhiều nhóm khác đã mọc lên trong những năm tới, đảm bảo sự kết hợp lành mạnh của nhạc rock mang theo ngọn đuốc trong suốt 20 năm đầu tiên. Bạn cũng đã có các hành vi giữ lại, chẳng hạn như Móng tay Nine Inch , Korn , Deftones , Tín điều và Ớt cay đỏ tiếp tục chạy tuyệt vời của họ trong thế kỷ mới.Hãy tận hưởng chuyến đi ngược dòng ký ức này khi chúng ta xem lại 66 bài hát Hard Rock hay nhất của thế kỷ 21. Và hãy nhớ xem 66 bài hát Metal hay nhất của thế kỷ 21 nơi đây .

aciddad.com